IE Warning
Vaš internet pretraživač je zastareo!

Ovaj veb sajt koristi najnoviju tehnologiju, zato je potrebno da obnovite vaš internet pretraživač!
Try Firefox or Google Chrome!
styler
Rakija je bolja od Boga, ona pamet uzme pa vrati, a Bog nikad.

Srbija je puna rakije neproverenog kvaliteta. Ljudi se snalaze kupujući je od svojih prijatelja i rođaka sa sela ili na pijaci, što nije dobro jer takva rakija nema sertifikat o isparvnosti koji izdaju ovlašćene laboratorije. Naše rakije se spravljaju od probranog, kvalitetnog voća, koje mora da bude u punoj tehnološkoj zrelosti. Dakle, voće ne sme da bude ni zeleno, ni trulo. Destilacija se vrsi u bakarnom aparatu za destilaciju i odležava u sudu od nerđajućeg čelika. Sa svakodnevnim naporima da održimo i povećamo kvalitet naših rakija pre pet godina smo ušli u projekat osmišljavanja novog dizajna ambalaže.

"Đe god se prva čaša pila svaka se dobra sreća vila.
Daj, Bože, šta je dobro: rakiju pili, vazda se veselili, dušmanu se nikad ne umorili ni pokorili."